Termeni și condiții campanie “Volvo Ambasador”

 I. Organizator


Organizatorul campaniei „Volvo Ambasador” este EXCELLENCE CARS  SRL, societate română, cu sediul în București, Str.Radu  Voda Nr.12- 14, sector 4 , Bucuresti, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/11881/08.09.2016, cod unic de înregistrare fiscală RO36507048, reprezentată prin Director General, Cristina Stoian.


II. Locul de desfășurare și durata campaniei

Campania promoțională va avea loc în cadrul dealerului Excellence Cars SRL și se va desfășura în perioada 01.10.2021 – 31.12.2021.


III. Condiții de participare


Campania “Volvo Ambasador” este accesibilă tuturor persoanelor fizice și juridice rezidente în România ce au achiziționat începând cu data de 01.01.2016 un automobil nou Volvo prin intermediul dealerului Excellence Cars. Pentru persoanele fizice, vârsta minimă de participare este de 18 ani, iar în cazul persoanelor juridice, beneficiarul campaniei va fi utilizatorul automobilului.


Pentru a participa la prezenta campanie, proprietarii automobilelor Volvo care aduc o recomandare organizatorului trebuie să îndeplinească în mod cumulativ cele 2 ( două) condiții enumerate mai jos, astfel:

  1. Au achiziționat prin intermediul dealerului Excellence Cars un autovehicul nou Volvo care a fost livrat începând cu data de 01.01.2016, 
  2. Vor aduce la cunoștință angajaților organizatorului, în scris prin e-mail, cel puțin o persoană recomandată interesată de achiziția unui autovehicul nou, care va încheia un contract de achiziție pentru un autovehicul Volvo nou și va efectua plata avansului sau plata integrală după caz, până la data de 31.12.2021.

IV. Descriere campanie


Persoanele care aduc la cunoștință angajaților organizatorului Excellence Cars SRL o altă persoană interesată de achiziția unui autovehicul nou, ce ulterior recomandării va semna un contract de vânzare-cumpărare și va efectua plata avansului sau plata integrală după caz până la data de 31.12.2021 pentru un autovehicul nou Volvo, vor primi un voucher în valoare de 700 euro (TVA inclus) cu care pot achizitiona în termen de 12 luni accesorii originale Volvo, în cadrul dealerului Excellence Cars. 


Oferta este disponibilă exclusiv pentru achiziția de autovehicule Volvo noi prin intermediul dealerului Excellence Cars. 

Nu se acorda contravaloarea în bani a voucherului.

 

V. Taxe si impozite

Organizatorul raspunde pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de discounturile oferite prin intermediul voucherelor.


VI. Modalitatea de Desfasurare

Pentru ca o recomandare să fie considerată eligibilă pentru obținerea voucherului de 700 euro (TVA inclus) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. Datele de contact ale persoanei recomandate să nu fie înregistrate în baza de date a organizatorului Excellence Cars;
  2. Datele de contact ale persoanei recomandate să fie transmise în scris prin email, către un angajat al organizatorului;
  3. Persoana recomandată să achiziționeze prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare un autovehicul nou Volvo și să efectueze plata avansului sau plata integrală după caz, până la data de 31.12.2021.

Voucherul este valabil 12 luni de la data acordării, și poate fi folosit exclusiv pentru a achiziționa accesorii originale Volvo din cadrul dealerului Excellence Cars. Pentru a beneficia de intreaga valoare a voucherului, pretul produselor achizitionate, trebuie sa fie minimum egal cu valoarea voucherului.


Campania este valabila o singura data pentru o recomandare ce indeplineste toate criteriile descrise de prezentul regulament. 

VII. Regulamentul campaniei


Înainte de începerea Campaniei și după încetarea acesteia, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie. 

Campania promoțională se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Regulamentul Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, prin accesarea paginii Organizatorului: https://excellencecars.volvocarsdealer.ro/VolvoAmbasador


VIII. Legislatie și litigii


Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarată nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

 

IX. Forță majoră

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.

Dacă intervine situația de mai sus sau apare o altă situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi împiedicată sau întarziată conform legii.


X. Dispoziții finale

Prin participarea în cadrul campaniei „Volvo Ambasador” participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.


Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legile privind protecția persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.


Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament fără să trimită notificări, de câte ori consideră necesar, pentru orice motiv considerat întemeiat de către Organizator.