Politica de confidențialitate pentru clienți

Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care Volvo Car Corporation,Dreptul la opozițiecompaniile sale naționale de vânzări și comercianții cu amănuntul afiliați din Spațiul Economic European (denumită în continuare, „Volvo Cars", „noi", și „al nostru/a noastră/ai noștri/ale noastre") prelucrează datele clienților în contextul principalelor noastre produse și servicii.

Puteți regăsi mai jos:

 • Ce date cu caracter personal prelucrăm în general
 • Cum abordăm alegerea și controlul clienților
 • Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal
 • Cât timp păstrăm datele dvs. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm
 • Securitatea informațiilor
 • Informații de contact

Aceasta nu este o notificare de confidențialitate în sensul art. 13 din RGPD, ci mai degrabă o declarație generală de practici completată de notificări de confidențialitate conform RGPD, cum ar fi:

 • Notificarea privind confidențialitate a mașinii: explică prelucrarea datelor dvs. atunci când conduceți o mașină Volvo;
 • Notificarea privind confidențialitatea vânzărilor: explică prelucrarea datelor dvs. atunci când contactați un distribuitor Volvo Cars (fie pentru a cumpăra o mașină, fie pentru a vă servisa mașina);
 • Volvo ID: oferă informații despre prelucrarea legată de utilizarea identificatorului Volvo ID;
 • Volvo On Call: informează despre prelucrarea datelor ca parte a aplicației Volvo Cars;
 • Notificare de confidențialitate a site-ului web: adresează informațiile pe care le colectăm în legătură cu utilizarea site-ului nostru web;
 • Serviciu și asistență pentru clienți: descrie prelucrarea datelor noastre atunci când contactați centrele noastre de asistență pentru clienți;
 • Gestionarea drepturilor persoanelor vizate în sensul RGPD: descrie prelucrarea datelor de către noi atunci când trimiteți o solicitare ca persoană vizată conform RGPD.

Această politică de confidențialitate nu se aplică:

 • companiilor noastre naționale de vânzări din afara Spațiului Economic European;
 • comercianților cu amănuntul autorizați Volvo Car, cu excepția cazului în care fac parte din grupul Volvo Car;
 • importatorilor autorizați Volvo Car;
 • terțelor părți cărora le furnizați direct informațiile (cum ar fi servicii de abonament, companii de asigurări, furnizori de aplicații terțe și așa mai departe);
 • dacă mașina dvs. Volvo este echipată cu sistemul de operare Google Android, această politică de confidențialitate nu se aplică prelucrării de către Google a datelor dvs. cu caracter personal.

Aceste entități sunt operatori independenți de Volvo Cars și responsabili pentru propria colectare de informații. Consultați direct acele entități și notificările lor particulare de confidențialitate pentru informații suplimentare.

1. Ce date cu caracter personal prelucrăm în general

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este crucială pentru a vă putea oferi produsele și serviciile noastre. Apreciem încrederea pe care o aveți în noi atunci când ne puneți la dispoziție datele dvs. cu caracter personal și considerăm confidențialitatea dvs. a fi o parte esențială a serviciilor pe care le oferim. Când utilizați vehiculele sau aplicațiile noastre, trebuie să prelucrăm date cu caracter personal - adică informații care implică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Când prelucrăm datele dvs., o facem cu consimțământul dvs., pentru a realiza un contract, pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne urmări propriile interese legitime. Temeiul legal depinde întotdeauna de datele cu caracter personal specifice și de activitățile de prelucrare în cazul individual și este indicată în notificarea de confidențialitate relevantă pentru produsul sau serviciul în cauză.

În general, datele pe care le prelucrăm pot include următoarele categorii, care sunt detaliate în fiecare notă de confidențialitate relevantă pentru produsul sau serviciul în cauză:

 • Date de identificare precum numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail etc.
 • Date tehnice despre vehiculul dvs., cum ar fi numărul de identificare al vehiculului (VIN), modelul, informațiile de cumpărare, istoricul întreținerii, statisticile de utilizare a vehiculului etc.
 • Date de analiză a conducerii, cum ar fi citirea senzorilor, coduri de eroare, kilometraj, timpii de pornire/oprire, date de siguranță, date privind emisiile, interogări de căutare, servicii de navigație, poziția vehiculului etc.
 • Date contractuale, cum ar fi informații despre achiziționarea și utilizarea produselor și serviciilor noastre, precum și preferințele/setările clienților, istoricul comenzilor, Volvo ID etc.
 • Alte date care sunt generate la prelucrarea cererii dvs., de exemplu date de la serviciile noastre Volvo On Call sau Volvo Valet, istoricul creditului și detaliile bancare etc.

În unele cazuri, nu colectăm direct datele dvs. cu caracter personal de la dvs., ci le primim de la terți - însă doar dacă legea permite acest lucru. Un exemplu în care obținem datele dvs. cu caracter personal din alte părți este atunci când efectuăm verificări de credit - în acest caz primim informații despre bonitatea dvs. de la agențiile de credit pentru a ne proteja propriile interese legitime. În cazul în care colectăm datele dvs. cu caracter personal de la o terță parte, menționăm acest lucru separat în notificările noastre individuale de confidențialitate.

În cazul în care colectăm datele dvs. cu caracter personal de la o terță parte, menționăm acest lucru separat în notificările noastre individuale de confidențialitate.

 • Avem nevoie de date pentru a încheia un contract cu dvs.: atunci când comandați o mașină sau piese auto, precum și diverse servicii oferite de noi, trebuie să vă prelucrăm datele pentru a vă livra produsul sau serviciul.
 • Avem obligații legale de a prelucra datele dvs.: există situații în care diferite legi impun prelucrarea datelor despre dvs. Acestea s-ar putea aplica anumitor caracteristici ale mașinii, cum ar fi eCall (care, atunci când este activată, trebuie să trimită tipuri specifice de date către serviciul de urgență), garanțiile produsului nostru (pe care le putem oferi numai dacă știm când și ce mașină ați achiziționat, precum și alte condiții din jurul evenimentului garantat), atunci când primim un ordin obligatoriu de divulgare a datelor de la agențiile de aplicare a legii sau instanțe, precum și obligațiile noastre legale și de reglementare; de exemplu în domeniul comercial, fiscal, de spălare a banilor, drept penal și financiar; și asigurarea conformității noastre cu cerințele oficiale.
 • Avem un interes convingător: Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a vă oferi funcții ale mașinii, servicii de garanție sau informații de rechemare; pentru a îmbunătăți continuu performanța, calitatea și siguranța vehiculelor, produselor și serviciilor noastre; și pentru a urmări drepturile legale sau pentru a ne apăra în caz de litigii. Entitățile Volvo Car care furnizează servicii plătite în tranșe pot efectua verificări de credit pentru a vă autoriza executarea serviciului (de ex., Care by Volvo).
 • Acceptați prelucrarea datelor cu caracter personal: În alte situații, vă vom cere permisiunea de a prelucra datele cu caracter personal.


2. Cum abordăm alegerea și controlul clienților

Vă solicităm consimțământul ori de câte ori este necesar un astfel de consimțământ pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal. Considerăm alegerea clienților ca un factor cheie, dar suntem, de asemenea, conștienți de faptul că solicitarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal nu este întotdeauna soluția corectă; datorită acestui fapt (și cu excepția cazului în care legea aplicabilă impune o altă abordare), nu solicităm consimțământul pentru prelucrarea datelor atunci când, de exemplu: aceasta are loc ca parte a unui contract încheiat cu dvs., când respectăm o obligație legală sau când prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru interese legitime urmărite de noi sau de o terță parte (cu excepția cazului în care interesele dvs. sau drepturile și libertățile fundamentale depășesc interesele noastre). Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru interesele noastre legitime ar include, de exemplu, prelucrarea care are loc ca parte a caracteristicilor de siguranță ale mașinilor noastre, furnizarea de servicii conectate clienților noștri și cercetarea dezvoltărilor viitoare ale produselor și aplicațiilor noastre.

Uneori, simpla conducere a unei mașini Volvo poate însemna că datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod implicit. Ne propunem să informăm clienții despre acest lucru înainte ca aceștia să cumpere mașina, astfel încât să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

3. Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal

Pentru a furniza serviciile noastre, partajăm datele dvs. și cu alți destinatari din SEE, de exemplu cu afiliații noștri, cu procesatorii de date și cu alte entități publice și private, cum ar fi furnizorii noștri de servicii.

Partajăm date cu alți destinatari, în cea mai mare măsură după pseudonimizare, din câteva motive justificate:

 • în cadrul activităților noastre obișnuite de afaceri, folosim în mod obișnuit entități terțe care ne furnizează servicii, ceea ce necesită acces la datele pe care le deținem sau prelucrează date în numele nostru - în Uniunea Europeană aceste entități terțe sunt numite „operatori";
 • încorporăm tehnologie în mașinile noastre care implică furnizorii terți care colectează date direct de la mașini, în scopuri proprii (care, în Uniunea Europeană, sunt numiți „operatori separați");
 • partajăm date cu institutele de cercetare și universități ca parte a activităților noastre de cercetare;
 • partajăm, de asemenea, date cu autoritățile publice atunci când contribuim la inițiative de interes public (cum ar fi monitorizarea condițiilor rutiere) și agențiile de aplicare a legii atunci când au nevoie de informații pentru a-și desfășura activitățile de prevenire și sancționare a infracțiunilor;
 • În situații limitate și, de regulă, numai sub formă anonimizată, monetizăm datele prin acordarea de licențe și alte acorduri contractuale cu entități private.

Acest lucru se referă, desigur, la partajarea voluntară de date. Putem, de asemenea, să dezvăluim informațiile dvs. agențiilor de aplicare a legii, instanțelor, autorităților de supraveghere, altor organisme guvernamentale sau altor terțe părți, dacă este necesar pentru ca Volvo Cars să respecte obligațiile legale și de reglementare și să ne apărăm împotriva revendicărilor legale sau să ne punem în aplicare propriile cereri. De asemenea, poate fi necesar să vă partajați datele pentru a proteja drepturile terților, de ex., pentru siguranța personală a unei persoane.

Partajarea voluntară a datelor cu caracter personal în scopurile proprii ale unui terț va fi făcută (sub rezerva tuturor legilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal) numai:

 • dacă destinatarul poate arăta că necesitatea acestui lucru oferă un beneficiu public;
 • sau dacă îmbunătățește produsele sau serviciile noastre;
 • sau cu acordul persoanei în cauză.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor. În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt partajate cu destinatarii din țări terțe, adică cu destinatarii al căror sediu social nu se află într-un stat membru UE sau SEE, atunci acest lucru se face pe baza deciziilor de adecvare adoptate de Comisia Europeană în conformitate cu art. 45 din RGPD sau sub rezerva unor garanții adecvate pentru transferul de date în conformitate cu art. 46 litera f din RGPD sau pe baza derogărilor prevăzute la art. 49 din RGPD. Dacă doriți mai multe informații despre modul în care vă protejăm datele cu caracter personal atunci când le transferăm în țări din afara SEE în anumite situații, citiți notificarea de confidențialitate aplicabilă pentru produsul sau serviciul care vă interesează. Dacă acest lucru nu este suficient, puteți lua legătura cu noi folosind informațiile de contact furnizate mai jos.

4. Cât timp păstrăm datele dvs.

Prelucrăm și stocăm datele dvs. cu caracter personal pentru diferite perioade de timp, care sunt detaliate în fiecare notă de confidențialitate relevantă pentru produsul sau serviciul în cauză. Perioada de timp pentru care păstrăm datele dvs. depinde de:

 • tipul de date prelucrate; 
 • scopurile prelucrării datelor;
 • setările și configurările proprii, de ex., atunci când utilizați vehiculul;
 • fie că vă exercitați drepturile ca persoană vizată în temeiul RGPD, în special dreptul dvs. la ștergere („dreptul de a fi uitat");
 • dacă vă retrageți consimțământul, de ex., în contextul publicității prin e-mail.

De regulă, păstrăm datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât avem nevoie pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am colectat; sau, în cazul consimțământului, până când vă retrageți consimțământul (cu excepția cazului în care există un alt scop pentru prelucrarea aceleași date și acest lucru nu se bazează pe consimțământul dvs.). Odată ce scopurile au fost atinse, fie vom bloca datele cu caracter personal, astfel încât să nu mai poată fi prelucrate, fie le vom șterge, cu excepția cazului în care există motive speciale care ne îndreptățesc să continuăm prelucrarea acestora. Mai exact, dacă:

 • ați consimțit la prelucrarea ulterioară a datelor dvs., de ex., permițându-ne să prelucrăm adresa dvs. de e-mail, astfel încât să vă putem trimite prin e-mail publicitate;
 • un acord contractual ne autorizează să continuăm prelucrarea datelor dvs.;
 • se aplică perioade legale de păstrare, care ne obligă să păstrăm anumite date pentru o perioadă mai lungă de timp (de ex., din motive fiscale);
 • suntem autorizați legal să continuăm prelucrarea datelor;
 • sau trebuie să păstrăm datele din motive legale sau legitime de afaceri, cum ar fi să ne apărăm împotriva revendicărilor legale sau să ne executăm propriile astfel de revendicări sau pentru a preveni frauda sau abuzul.

5. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice acordate de Regulamentul general pentru protecția datelor, referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. Acestea sunt explicate pe scurt mai jos și le puteți exercita completând formularul dedicat indicat mai jos.

 1. Dreptul de a vă retrage consimțământul: Acolo unde v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ceea ce va avea efect în viitor.
 2. Dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal: Puteți solicita informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Vă vom furniza o copie a datelor dvs. cu caracter personal, la cerere. Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dvs. cu caracter personal, atunci vă putem percepe o taxă rezonabilă, care va acoperi costurile administrative. Aveți dreptul la informații despre garanțiile noastre pentru transferul datelor dvs. cu caracter personal într-o țară care se află în afara UE și SEE, dacă solicitați să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. cu caracter personal și dacă vă transferăm datele cu caracter personal către o țară care se află în afara UE și SEE.
 3. Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal în posesia sau în controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, cât mai exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, dacă: contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru perioada în care trebuie să verificăm exactitatea; prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării și nu ștergerea datelor dvs. cu caracter personal; nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar aveți nevoie de acestea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție; sau vă opuneți prelucrării în timp ce verificăm dacă motivele noastre sunt legitime.
 5. Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, să ne solicitați să transmitem datele dvs. cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații, dacă: prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în mod automat; bazăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe consimțământul dvs. sau prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte; datele dvs. cu caracter personal ne sunt furnizate de dvs.; și dreptul dvs. de a porta datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.
  Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Dreptul dvs. de a primi datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. Dreptul dvs. de a transfera datele dvs. cu caracter personal de la noi către o altă organizație este un drept pe care îl aveți dacă un astfel de transfer este realizabil din punct de vedere tehnic.
 6. Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Trebuie să respectăm această solicitare dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
  pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
  pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în baza legislației Uniunii sau a statelor membre la care suntem supuși;
  pentru scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică istorică sau scopuri statistice;
  sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.
 7. Dreptul la opoziție: Puteți obiecta, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din cauza situației dvs. particulare, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare și un interes major pentru prelucrarea sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție. Dacă vă opuneți prelucrării, specificați dacă doriți și ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în caz contrar, vom restricționa numai prelucrarea. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune oricând, indiferent de orice motiv, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct (care include profilarea în măsura în care acestea sunt legate de marketing direct), dacă o astfel de prelucrare a avut la bază interes legitim. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul (consultați textul de mai sus).
 8. Dreptul de a depune o plângere: Puteți depune o reclamație autorității locale de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau oricărei alte autorități de protecție a datelor cu caracter personal din UE. Cu toate acestea, vom aprecia dacă ne contactați mai întâi pentru a încerca să vă rezolvați problema - veți găsi datele noastre de contact mai jos.

Vă puteți exercita drepturile dvs. în legătură cu noi completând acest formular, care ne va ajuta să prelucrăm solicitarea dvs. cât mai rapid. Formularul online conține informațiile de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea și a revizui solicitarea dvs. Pentru solicitările transmise prin telefon sau e-mail, va trebui să ne furnizați suficiente informații care să ne permită să verificăm în mod rezonabil că sunteți persoana vizată și să descrieți solicitarea dvs. în detaliu suficient pentru a ne permite să o evaluăm și să răspundem la aceasta. În cazul în care nu putem verifica identitatea dvs. pentru solicitări de acces și ștergere cu informațiile furnizate, este posibil să vă cerem informații suplimentare.

6. Securitatea informațiilor

Pentru a vă proteja informațiile personale împotriva pierderii, furtului și accesului, utilizării sau divulgării neautorizate, am implementat măsuri de securitate tehnică, administrativă și fizică, inclusiv criptare, controale de acces și procese de dezvoltare sigure. De asemenea, transmitem aceste standarde furnizorilor noștri de servicii externi. Din păcate, nicio metodă de transmitere prin Internet sau metodă de stocare electronică nu este 100% sigură sau impenetrabilă.

7. Informații de contact

Pentru a vă exercita drepturile, utilizați formularul web aplicabil menționat mai sus. Dacă aveți orice alte întrebări cu privire la obiectul protecției datelor cu caracter personal, puteți contacta entitatea Volvo Car care este indicată ca operator în notificarea de confidențialitate aplicabilă, la datele de contact menționate în prezenta. În cele din urmă, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor Volvo Car Corporation după cum urmează:

Compania: Volvo Car Corporation

Adresa poștală: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Suedia

E-mail: globdpo@volvocars.com

8. Modificări ale acestei politici de confidențialitate pentru clienți

Ne rezervăm dreptul de a modifica practicile de confidențialitate și de a actualiza și de a face modificări la această politică de confidențialitate pentru clienți în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să recitiți în mod regulat această politică de confidențialitate pentru clienți. Această Politică de confidențialitate pentru clienți este actuală la data care apare în partea de sus a documentului. Vom trata datele dvs. cu caracter personal într-o manieră în concordanță cu notificarea de confidențialitate sub care au fost colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul dvs. pentru a le trata diferit.

Notificare de confidențialitate privind mașina Volvo

 

În vigoare din: 

Publicat la: 

 

Această notificare privind confidențialitatea explică modul în care Volvo Cars (așa cum este definită mai jos) prelucrează datele generate de mașină atunci când clienții utilizează o mașină Volvo și serviciile conexe asociate care sunt furnizate de Volvo Cars.

 

Prezentul document explică numai prelucrarea datelor cu caracter personal asociate cu funcțiile celor mai noi modele de mașini Volvo, și nu include explicații ale acestor funcții. Pentru aceasta, vă rugăm să consultați manualul de utilizare aferent modelului respectiv. Vă rugăm să rețineți că, în eventualitatea oricărei discrepanțe între prezenta notificare și manualul de utilizare în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, prezenta notificare va prevala. În plus, deoarece manualul explică toate funcțiile, acesta va include indicații privind datele prelucrate și pentru alte funcții decât cele de mai jos. Motivul pentru aceasta îl constituie faptul că funcțiile respective utilizează prelucrarea la nivel local (datele nu părăsesc mașina) și, prin urmare, nu constituie o prelucrare a datelor cu caracter personal de către Volvo Cars, sau faptul că se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal de către terți, în calitate de operatori de date independenți (de exemplu, Google, în cazul sistemului de informații și divertisment Android Automotive).

 

De asemenea, deoarece prelucrarea datelor depinde de serviciile cu care este echipată mașina și de serviciile pe care alegeți să le activați, documentul de față prezintă prelucrarea datelor în cea mai mare măsură posibilă. Evident că, dacă dețineți un model de mașină mai vechi, sau dacă un model nou nu este prevăzut cu o anumită funcție, prelucrarea datelor asociată cu funcția respectivă nu va avea loc.

 

Această notificare privind confidențialitatea nu se aplică în cazul:

 
  • Vehiculelor speciale (de exemplu, mașinilor de poliție);
 
  • Prelucrării datelor cu caracter personal care nu părăsesc mașina (prelucrare la nivel local);
 
  • Prelucrării datelor cu caracter personal care are loc atunci când interacționați cu unul dintre comercianții noștri (cum ar fi atunci când cumpărați mașina);
 
  • Utilizării de către dvs. a unor programe software și aplicații/servicii terțe în interiorul mașinii (cum ar fi Google Automotive și orice aplicații din cadrul sistemului de informații și divertisment al mașinii);
 
  • Utilizării de către dvs. a aplicațiilor furnizate de Volvo Cars, precum aplicația Volvo On Call/Volvo Cars;
 
  • Utilizării de către dvs. a unor servicii cu valoare adăugată terțe, care se bazează pe datele mașinii (precum asigurarea pe numărul de km parcurși);
 
 • Disponibilității serviciului de internet în interiorul mașinii, care este furnizat de un operator de rețea mobilă independent de Volvo Cars.
 

Puteți regăsi mai jos:

 
  1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal
 
  1. Datele cu caracter personal pe care le colectăm și ce se întâmplă cu aceste date
    • 2.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal în timpul condusului
    
    • 2.1.1 Analiza datelor despre vehicul
    
    • 2.1.2 Actualizări software la distanță
    
    • 2.1.3 Funcția de siguranță conectată (Connected Safety)
    
    • 2.1.4 Informații despre trafic în timp real
    
    • 2.1.5 Mesagerie vocală
    
    • 2.2 Prelucrarea în cazul unui incident
    
    • 2.2.1 Înregistrator de date de siguranță activă (ASDR)
    
    • 2.2.2 Înregistrator de date despre evenimente (EDR)
    
    • 2.2.3 Apel de urgență (eCall)
    
    • 2.2.4 Asistență rutieră
    
    • 2.3 Prelucrarea datelor legate de întreținere și reparații
    
    • 2.3.1 Planificarea operațiunilor de service
    
    • 2.3.2 Serviciul conectat de programare a unui service (Connected Service Booking)
    
    • 2.3.3 Afișarea datelor de diagnostic în ateliere
    
    • 2.3.4 Raportarea emisiilor
    
    • 2.3.5 Raportarea erorilor
    
    • 2.4 Aplicații terțe
    
   • 2.5 Solicitări din partea organelor de aplicare a legii
 
  1. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
 
  1. Informații de contact
 
 1. Modificări ale prezentei notificări
 

1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

 

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal la care se face referire mai jos este Volvo Car Corporation, cu sediul la adresa Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Suedia, cu numărul de înregistrare 556074-3089, denumită în continuare „Volvo Cars", „noi" sau „nouă". În unele situații, prelucrarea datelor cu caracter personal se face în comun cu alți operatori asociați, care sunt identificați în secțiunile corespunzătoare. Cu toate acestea, operatorii asociați au convenit că informațiile vă vor fi furnizate de Volvo Cars și că dvs. vă veți putea exercita drepturile în toate situațiile (consultați secțiunea 3 de mai jos).

 

2. Datele cu caracter personal pe care le colectăm și ce se întâmplă cu aceste date

 

2.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în timpul condusului

 

2.1.1. Analiza datelor despre vehicul

 

Prelucrăm datele despre vehicul (enumerate mai jos) pentru a obține informații statistice despre vehiculele noastre și modul în care acestea sunt utilizate. Folosim aceste informații în scopuri de cercetare și dezvoltare a produselor, în special pentru a îmbunătăți și monitoriza calitatea vehiculelor și a funcțiilor de siguranță cu care sunt echipate acestea. Datele sunt folosite, de asemenea, și pentru gestionarea obligațiilor legate de garanție ale grupului Volvo Cars și respectarea cerințelor legale cu privire la monitorizarea emisiilor.

 

Categoriile de date utilizate:

 
  • Numărul de identificare al vehiculului (VIN);
 
  • Identificatorii versiunilor echipamentelor hardware și software de care dispune vehiculul;
 
 • Codurile de eroare (DTC);
 

Volvo Cars colectează și următoarele informații cu privire la bateria de înaltă tensiune a vehiculului (dacă este cazul):

 
  • Identificatorul, capacitatea și starea de funcționare a bateriei de înaltă tensiune;
 
  • Informații despre piața auto;
 
  • Informații despre stația de încărcare (de exemplu, nivelul de disponibilitate, tipul de alimentare, identificatorul bornei etc.);
 
 • Datele de diagnostic în timpul încărcării (de exemplu, durata, nivelul de încărcare, fluctuațiile de curent etc.).
 

Baza legală pentru prelucrarea datelor de mai sus o constituie consimțământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a, RGPD).

 

Numărul de identificare al vehiculului (VIN), identificatorii versiunilor echipamentelor hardware și software ale vehiculului și codurile de eroare (DTC) sunt păstrate timp de 2 ani, în timp ce informațiile legate de bateria de înaltă tensiune a vehiculului sunt păstrate pe întreaga durată de funcționare a bateriei.

 

În cazul vehiculelor electrice sau hibride, Volvo Cars și Polestar AB (o companie suedeză cu sediul în Göteborg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Suedia, denumită în continuare „Polestar") partajează datele de analiză obținute de la vehiculele lor. Datele de analiză schimbate între Volvo Cars și Polestar, așa cum se menționează mai sus, sunt de natură pur tehnică și nu includ date despre clienți. Datele de analiză colectate prin intermediul platformelor Volvo Cars și Polestar sunt schimbate între cele două companii pentru a îmbunătăți și monitoriza calitatea vehiculului, performanța funcțiilor electrice și hibride și funcțiile de siguranță.

 

În calitate de operatori asociați, companiile Volvo Cars și Polestar sunt responsabile solidar pentru această prelucrare a datelor de analiză. Companiile Volvo Cars și Polestar au convenit că Volvo Cars va fi responsabilă pentru furnizarea de informații clienților săi și că drepturile aferente conferite de legislația RGPD vor fi exercitate de clienții Volvo în legătură cu Volvo Cars. Puteți citi despre acest lucru în secțiunea 3 de mai jos (Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm).

 

2.1.2. Actualizări software la distanță

 

Pentru a putea întreține programul software al vehiculului și furniza în mod direct actualizările software necesare, prelucrăm următoarele date:

 
  • Numărul de identificare al vehiculului (VIN);
 
  • Versiunea programului software al vehiculului;
 
  • Codurile de eroare; și
 
 • Data de fabricație a vehiculului.
 

Vom prelucra datele sus-menționate dacă vă dați consimțământul pentru aceasta (Art. 6 alin. 1 lit. a, RGPD). Dacă refuzați actualizările software la distanță, acest lucru vă va împiedica să utilizați serviciile noastre actualizate, sau nu veți putea utiliza în totalitate aceste servicii. Neactualizarea programului software ar putea, de asemenea, spori riscul producerii de incidente de securitate cibernetică, la fel ca în cazul tuturor celorlalte dispozitive inteligente. Vă rugăm să rețineți că puteți opta pentru instalarea actualizărilor la unul dintre atelierele noastre. 

 

Vom păstra înregistrări ale actualizărilor software aduse mașinii pe întreaga durată de funcționare a vehiculului.

 

2.1.3. Funcția de siguranță conectată (Connected Safety)

 

Vehiculele noastre sunt echipate cu funcția suplimentară de siguranță Connected Safety, care vă informează despre situația actuală a traficului de-a lungul rutei pe care se deplasează. Aceste informații se bazează pe comunicația dintre mașina dvs. și alte vehicule care au activată funcția de siguranță Connected Safety (mașini și camioane Volvo). Informațiile sunt utilizate pentru a alerta din timp șoferul cu privire la schimbarea condițiilor de drum prin afișarea de avertizări corespunzătoare, permițându-i să își adapteze stilul de condus în consecință. Vehiculele nu fac schimb de informații care includ date cu caracter personal, în special identitatea șoferilor. Cu toate acestea, dacă luminile de semnalizare de avarie ale vehiculului dvs. sunt activate sau dacă vehiculul dvs. detectează un nivel redus de frecare între anvelope și șosea, informațiile privitoare la acest lucru pot fi trimise vehiculelor care se apropie de poziția vehiculului dvs.

 

Serviciul de siguranță Connected Safety vă va trimite alerte cu privire la pericolele prezente pe șosea (de exemplu, drum alunecos, alerte prin activarea luminilor de avarie) și va colecta date de la mașina dvs., transmițând serviciului următoarele informații:

 
  • Numărul de identificare al vehiculului (VIN)
 
  • Informații despre conexiunea la Internet (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 
  • Activarea alertei de drum alunecos
 
  • Activarea luminilor de avarie
 
  • Marca temporală a fiecărei alerte
 
  • Locația alertei
 
 • Harta 3D a drumului.
 

Vom prelucra datele sus-menționate în timp ce vă furnizăm un serviciu (Art. 6, alin. 1, lit. b, RGPD). Puteți activa și dezactiva serviciul în orice moment.

 

În plus, datele sus-menționate vor fi prelucrate în mod anonim și vor fi trimise către Volvo Trucks (pentru a crea serviciul de siguranță Connected Safety) și către agențiile de trafic (pentru a evita și reduce pericolele prezentate de traficul rutier).

 

Vom păstra datele timp de 1 săptămână înainte de a le șterge sau de a le anonimiza.

 

2.1.4. Informații despre trafic în timp real

 

Serviciul de informații despre trafic în timp real (Real Time Traffic Information) primește informații despre traficul rutier din partea unui furnizor de servicii terț.

 

Datele pe care le colectăm de la mașină sunt următoarele:

 
  • Poziția și viteza vehiculului – acestea sunt partajate cu furnizorul de servicii terț pentru a putea calcula nivelul de congestie și a vă informa, pe dvs. și pe ceilalți șoferi, unde există riscuri de producere a congestiilor; aceste puncte de date sunt anonime pentru furnizorul de servicii terț.
 
 • Numărul de identificare al vehiculului (VIN) – acesta este utilizat de Volvo Cars pentru a verifica dacă vehiculul dvs. este abonat la acest serviciu.
 

Modelele de vehicule echipate cu senzori care pot identifica semnele de circulație în timp real, în timpul condusului, fac acest lucru prin prelucrarea datelor numai la nivel local (la bordul mașinii).

 

Vom prelucra datele sus-menționate în timp ce vă furnizăm un serviciu (Art. 6, alin. 1, lit. b, RGPD). Puteți activa și dezactiva serviciul în orice moment.

 

Datele vor fi păstrate de Volvo Cars atâta timp cât abonamentul este activ. Când abonamentul devine inactiv, numărul VIN, viteza și poziția vehiculului vor fi stocate timp de cel mult 90 de zile, cu excepția cazului în care legislația locală aplicabilă impune o durată mai lungă.

 

2.1.5. Mesagerie vocală

 

Funcția de mesagerie vocală (Speech Messaging) este specifică modelelor de mașini care nu sunt echipate cu Android Automotive – aceste mașini mai noi nu dispun de un serviciu de mesagerie vocală furnizat de Volvo Cars, în schimb aveți opțiunea de a activa asistentul Google. Mesageria vocală face parte dintr-un sistem mai mare de comandă vocală cu ajutorul căruia puteți controla funcțiile sistemului dvs. de informații și divertisment, și vă permite să creați și să trimiteți mesaje SMS oferind instrucțiuni verbale. Mesageria vocală utilizează un furnizor de servicii terț, motiv pentru care această prelucrare nu poate avea loc în mașină. Pentru a iniția un dialog folosind comenzi vocale, trebuie să activați mai întâi această funcție. Comanda vocală va rămâne activată până când o dezactivați intenționat sau până în momentul în care ați ignorat trei solicitări primite din partea sistemului.

 

În timpul utilizării sistemului de comandă vocală, sunt prelucrate următoarele date:

 
  • Date sau comenzi vocale înregistrate
 
  • Numărul de identificare al vehiculului (VIN) – acesta este utilizat pentru a verifica dacă vehiculul dvs. este abonat la acest serviciu
 
  • Numărul de telefon
 
 • Mesajul text - Mesajul text creat de furnizorul de servicii terț este stocat în cloud, iar apoi este trimis înapoi și salvat în autovehiculul dvs. Mesajul poate fi trimis ca SMS.
 

Prelucrarea datelor dvs.este necesară în vederea furnizării serviciului de comandă vocală și a serviciilor aferente și, prin urmare, pentru a executa contractul încheiat cu dvs. (Art. 6 alin. 1 lit. b, RGPD). Dacă nu furnizați aceste date, nu veți putea utiliza sistemul de comandă vocală.

 

Datele vocale înregistrate vor fi partajate cu furnizorul de servicii terț, pentru ca acesta să vă poată furniza serviciul. Mesajul text rezultat va fi partajat de către furnizorul de servicii terț cu noi, iar apoi va fi trimis autovehiculului dvs. Furnizorul de servicii terț este un operator separat al acestor date.

 

2.2. Prelucrarea în cazul unui incident

 

În eventualitatea unui incident sau a unui accident (posibil), datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o anumită perioadă de timp, în următoarele scopuri:

 

2.2.1. Înregistrator de date de siguranță activă (ASDR)

 

Scopul principal al „înregistratorului de date de siguranță activă" (ASDR) este de a înregistra date legate de accidentele de circulație sau situațiile de coliziune. Aceste informații vor fi prelucrate de către departamentul nostru de cercetare și dezvoltare pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine circumstanțele în care se produc accidentele de circulație, vătămările și avariile aferente. Dacă activați acest serviciu, Volvo Cars va colecta și prelucra datele următoare în scopuri de dezvoltare în viitor și pentru soluționarea reclamațiilor legate de siguranța activă:

 
  • Numărul de identificare al autovehiculului (VIN);
 
  • Tipul de eveniment legat de siguranță declanșat și situațiile în care s-a manifestat;
 
  • Imaginile transmise de camera frontală sunt captate în decurs de 4 secunde înainte și după producerea situațiilor de coliziune;
 
 • Locația vehiculului la momentul producerii incidentului.
 

Această funcție înregistrează date numai atunci când se produce o coliziune serioasă. Funcția nu înregistrează date în timpul condițiilor de conducere normale.

 

Vom colecta datele sus-menționate pe baza consimțământului dvs. (Art. 6, alin. 1 lit. a, RGPD) și le vom păstra timp de 10 ani înainte de a le șterge sau anonimiza.

 

2.2.2. Înregistrator de date despre evenimente (EDR)

 

Vehiculul stochează informațiile legate de siguranță referitoare la accidentele produse sau evitate în ultimul moment într-un înregistrator de date despre evenimente (EDR), cunoscut și drept „cutia neagră" a mașinii. Informațiile legate de siguranță includ date precum:

 
  • Modul în care funcționau diferitele sisteme ale vehiculului dvs.;
 
  • Dacă centurile de siguranță ale șoferului și ale pasagerului erau fixate/prinse;
 
  • Cât de departe apăsa în acel moment șoferul pedala de accelerație și/sau pedala de frână (dacă este aplicabil); și
 
 • Cât de repede se deplasa vehiculul.
 

Perioada înregistrată este de obicei de maximum 30 de secunde. Înregistrarea are loc numai dacă se produce o coliziune serioasă. În condiții de conducere normale nu se înregistrează date. Mai mult, înregistrarea nu include persoana care conducea vehiculul sau locația geografică unde s-a produs (sau aproape s-a produs) accidentul.

 

Datele înregistrate sunt necesare și pentru ca Volvo Cars să își poată îndeplini obligațiile legale impuse de legislație și de către autoritățile guvernamentale (Art. 6 alin. 1 lit. c, RGPD). Furnizarea de date cu caracter personal este, așadar, impusă de lege.

 

2.2.3. Apel de urgență (eCall)

 

Apelul de urgență (eCall) este un serviciu obligatoriu cu care sunt echipate toate mașinile moderne vândute în Spațiul Economic European. eCall înseamnă că este efectuat automat un apel de urgență în cazul unui accident grav, care este detectat prin activarea unuia sau mai multor senzori de la bordul vehiculului. Aceasta înseamnă că mașina va efectua automat un apel de urgență chiar dacă toți ocupanții sunt în stare de inconștiență, iar datele menționate mai jos sunt transmise automat centrului telefonic. Această funcție poate fi declanșată și manual, apăsând lung butonul SOS timp de cel puțin 2 secunde. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu este recomandat decât în caz de urgență, iar utilizarea abuzivă a acestui serviciu va fi sancționată conform legislației aplicabile.

 

În cazul efectuării unui apel de urgență, vor fi prelucrate următoarele date:

 
  • Numărul de identificare al vehiculului (VIN);
 
  • Specificațiile motorului sau sistemului de propulsie al vehiculului;
 
  • Specificațiile modelului vehiculului;
 
  • Ora la care s-a produs incidentul;
 
  • Locul unde s-a produs incidentul;
 
 • Direcția de deplasare a vehiculului.
 

La vehiculele Volvo, serviciul „eCall" este direcționat în mod implicit către un furnizor de servicii terț (denumit serviciu eCall terț, sau „TPS eCall"). Acest furnizor diferă în funcție de regiune; pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați. Puteți alege în orice moment ca apelul dvs. să fie direcționat către serviciul public de urgență 112, modificând setările mașinii.

 

Datele vor fi colectate numai atunci când este efectuat apelul eCall, și singurele entități care au acces la aceste date sunt Volvo Cars și furnizorul terț al serviciului (sau serviciul de urgență, dacă este selectat). Cu toate acestea, dacă este necesar, datele ar putea fi trimise serviciilor de urgență specializate (de exemplu, serviciul de ambulanță).

 

Vom prelucra aceste date în scopul protejării intereselor vitale ale șoferului și ale celorlalți ocupanți ai mașinii (Art. 6 alin. 1 lit. d, RGPD), precum și pentru a respecta o obligație legală (Art. 6 alin. 1 lit. c, RGPD).

 

Datele cu caracter personal vor fi păstrate timp de 90 de zile, iar prelucrarea acestora va fi limitată la situațiile de urgență menționate mai sus.

 

2.2.4. Asistență rutieră

 

Serviciul nostru de asistență rutieră vă ajută în cazul unei pene de cauciuc, al unei defecțiuni sau al unui accident. Prin activarea butonului On Call de culoare neagră din interiorul mașinii sau utilizarea funcției de contact din aplicația Volvo Cars (denumită anterior aplicația Volvo on Call), mașina va efectua un apel către serviciul de asistență rutieră. Acest serviciu este disponibil pe bază de abonament. Serviciul de asistență rutieră va putea să îi trimită ajutor adecvat șoferului vehiculului ori de câte ori acesta are nevoie de asistență, de exemplu trimițând un vehicul de tractare.

 

Serviciul de asistență rutieră este oferit în parteneriat cu companiile de asigurări, care variază în funcție de țară. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați. Aceste companii de asigurări operează centrul telefonic care va prelua apelul dvs.

 

Pentru a vă furniza serviciul, vom prelucra următoarele date:

 
  • Numărul de identificare al vehiculului (VIN);
 
  • Specificațiile motorului sau sistemului de propulsie al vehiculului;
 
  • Specificațiile modelului vehiculului;
 
  • Ora la care este efectuat apelul;
 
  • Locația la momentul efectuării apelului;
 
 • Direcția de deplasare a vehiculului.
 

Datele sunt colectate în mod automat, dar numai atunci când este trimisă o solicitare de asistență rutieră. Singurele entități care au acces la date sunt Volvo Cars și furnizorul terț al serviciului, dar acesta din urmă va trimite o parte din aceste date către serviciile specializate solicitate de dvs. (de exemplu, serviciile de remorcare).

 

Vom prelucra aceste date în timpul furnizării serviciului de asistență rutieră (Art. 6, alin. 1, lit. b, RGPD). Vom prelucra datele timp de 8 ani, cu excepția datelor de geolocație care vor fi șterse după 90 de zile.

 

2.3. Prelucrarea datelor legate de întreținere și reparații

 

2.3.1. Planificarea operațiunilor de service

 

Funcția de planificare a operațiunilor de service este un serviciu opțional care vă ajută să vă mențineți mașina în stare bună de funcționare și să respectați condițiile de garanție ale vehiculului, notificându-vă atunci când trebuie să vă programați vizitele la atelierul de service. De exemplu, serviciul de planificare a operațiunilor de service vă poate notifica să schimbați anumite filtre înainte sau după perioada de timp recomandată, dacă nivelul de uzură al filtrelor respective impune acest lucru. Funcția de planificare a operațiunilor de service colectează și analizează anumite informații de diagnostic despre vehicul pentru a anticipa primele semne ale oricăror probleme, ajutându-vă apoi să stabiliți un program de întreținere a vehiculului înainte de a vă deplasa la un atelier de service. De asemenea, această funcție ne ajută să planificăm producția și livrarea pieselor de schimb, lucru care constituie o componentă importantă a obiectivelor noastre de dezvoltare durabilă. În plus, funcția ne ajută în efortul de a vă furniza servicii de deservire și reparații de înaltă calitate prin optimizarea conținuturilor, logisticii și modului de utilizare a atelierului de service.

 

Pentru ca dvs. să puteți beneficia de funcția de planificare a operațiunilor de service, vor fi colectate următoarele date:

 
  • Date despre mașină - numărul de identificare al vehiculului (VIN), revizuirile echipamentelor hardware și versiunile software;
 
  • Starea componentelor și statistici referitoare la acestea (motor, clapetă de accelerație, sistem de direcție, baterii de înaltă tensiune și frâne etc.);
 
 • Date despre conducere (kilometraj, numărul de ore de funcționare a motorului, condițiile de conducere - de exemplu, condus în oraș sau pe autostradă etc.).
 

Vom prelucra datele sus-menționate în timp ce vă furnizăm un serviciu (Art. 6, alin. 1, lit. b, RGPD). Puteți activa și dezactiva serviciul în orice moment.

 

Datele vor fi partajate cu filiala noastră de vânzări din țara dvs. pentru a permite gestionarea livrărilor și programărilor, precum și pentru a vă putea trimite oferte speciale personalizate (vă rugăm să rețineți că veți primi oferte speciale numai dacă v-ați dat consimțământul separat pentru aceasta). Funcția de planificare a operațiunilor de service nu va face în mod direct programări și, drept urmare, datele nu vor fi partajate cu atelierele de service.

 

Vom păstra datele referitoare la bateria de înaltă tensiune a mașinii și numărul VIN al acestuia timp de 10 ani, pentru a putea urmări starea de funcționare a bateriei. Celelalte date vor fi păstrate timp de 3 ani.

 

2.3.2. Serviciul conectat de programare a unui service (Connected Service Booking)

 

Puteți trimite o cerere către atelierul de service direct de la bordul vehiculului, pentru a face o programare în vederea deservirii sau reparării acestuia. Pentru a utiliza acest serviciu, va trebui să creați un identificator Volvo ID și să îl înregistrați pentru vehiculul dvs., iar apoi să conectați vehiculul la Internet. Puteți afla mai multe informații despre modul în care sunt prelucrate datele dvs. atunci când creați un identificator Volvo ID, aici. Serviciul conectat de programare a unui service (Connected Service Booking) este similar serviciului digital de programare a unui service (Digital Service Booking) disponibil în aplicația Volvo Cars. Volvo Cars, compania Volvo de vânzări la nivel național sau importatorul din țara dvs. organizează acest serviciu alături de comerciantul care efectuează operațiunile de service și, prin urmare, sunt operatori asociați care prelucrează în comun aceste date. Am convenit ca informațiile să vă fie furnizate de Volvo Cars și că vă puteți exercita drepturile în legătură cu Volvo Cars (vă rugăm să consultați secțiunea 3 „Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm” de mai jos).

 

La trimiterea unei cereri de programare, sunt prelucrate următoarele date:

 
  • Identificatorii dvs. (Volvo ID, adresa de email, numele și prenumele)
 
  • Date despre operațiunile de service solicitate (tipul de service, data și ora și mesajul dvs. către atelierul de service, introdus în câmpul pentru mesaje)
 
  • Date despre atelierul de service selectat (precum denumirea și adresa acestuia)
 
 • În funcție de serviciul solicitat, identitatea vehiculului, versiunea software, codurile de eroare, cerințele de deservire, perioada de timp scursă de la ultimul service, nivelurile lichidelor, valoarea afișată de odometru și propria dvs. descriere a motivului pentru efectuarea rezervării (dacă este aplicabil),
 

care vor fi partajate cu companiile noastre naționale de vânzări din țara dvs. și comerciantul selectat (care ar putea fi un atelier de service/reparații, un atelier de vopsitorie auto, un specialist în recondiționări auto sau un furnizor de servicii de logistică auto).

 

Datele vor fi utilizate pentru a rezerva și a organiza efectuarea operațiunilor de service, a vă contacta în chestiuni legate de serviciul rezervat sau ca și consecințe directe ale utilizării serviciului, cum ar fi trimiterea confirmărilor și notificărilor. Aceste date sunt prelucrate pentru a efectua rezervarea pe care o solicitați (cu alte cuvinte, temeiul nostru legal pentru această prelucrare îl constituie contractul încheiat de dvs. cu noi) (art. 6 alin. 1 lit. b, RGPD).

 

Vom păstra datele dvs. pe o perioadă de 15 luni, însă vă rugăm să rețineți că partenerul de service Volvo care furnizează serviciul face obiectul unor alte obligații de înregistrare și reținere a datelor și, de asemenea, ar putea fi obligat prin lege să dezvăluie datele cu caracter personal autorităților (Art. 6 alin. 1 lit. c, RGPD). Aceste informații se regăsesc în politica de confidențialitate a partenerului de service respectiv.

 

2.3.3. Afișarea datelor de diagnostic în ateliere

 

Dacă operațiunile de deservire sau reparațiile necesitate de vehiculul dvs. sunt efectuate de unul dintre partenerii noștri sau centrele noastre de service autorizate, vehiculul dvs. va fi conectat în acest scop la sistemul de informații de diagnostic despre vehicul pentru servicii post-vânzare (Vehicle Information Diagnostic for Aftersales, „VIDA"), iar noi vom primi următoarele informații privind problema respectivă:

 
  • Diagnostice;
 
  • Coduri de eroare;
 
 • Date despre vehicul (numărul VIN, versiunea software) și starea vehiculului.
 

Aceste date sunt de natură pur tehnică și sunt prelucrate pentru a monitoriza calitatea mașinilor noastre și a ne îndeplini obligațiile care ne revin în calitate de fabricant al produsului, precum și în vederea dezvoltării de produse și în scopuri de urmărire a siguranței (dacă este necesar). Aceste date vor fi păstrate pe întreaga durată de funcționare a vehiculului.

 

Vom prelucra aceste date în urmărirea intereselor noastre legitime menționate anterior (Art. 6 alin. 1 lit. f, RGPD) și, dacă este cazul, pentru îndeplinirea altor cerințe legale, precum retragerea de pe piață a produselor din motive de siguranță (Art. 6 alin. 1 lit. c, RGPD).

 

2.3.4. Raportarea emisiilor

 

Atunci când vizitați un partener sau atelier de service Volvo autorizat, acesta va colecta date despre emisiile produse de mașina dvs., iar datele ne vor fi trimise în vederea raportării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/392. Aceste date vor fi colectate la fiecare deservire a mașinii, cu excepția situațiilor în care îl informați pe comerciantul care efectuează operațiunile de service că aveți obiecții cu privire la acest lucru.

 

Datele colectate sunt următoarele:

 
  • Date despre emisii: în principal cantitatea totală de combustibil consumat (pe întreaga durată de funcționare), distanța totală parcursă (pe întreaga durată de funcționare), cantitatea totală de energie electrică consumată de baterie (pe întreaga durată de funcționare) - cu furnizarea câtorva rezultate defalcate, în conformitate cu Anexa XXII din Regulamentul (UE) 2017/1151;
 
 • Date despre vehicul (VIN).
 

Vom păstra datele despre emisii până când acestea au fost raportate.

 

2.3.5. Raportarea erorilor

 

Această funcție ajută compania Volvo Cars să colecteze un raport cu privire la erorile software. Această colectare de date are loc atunci când vizitați un partener sau un atelier de service Volvo autorizat. Cu ajutorul acestui raport, putem genera soluții pentru aceste erori șine putem menține programul software în stare bună de funcționare. Raportul va fi apoi procesat la nivel intern de către Volvo Cars, pentru a înțelege impactul erorilor respective.

 

Prin activarea acestei funcții, Volvo Cars va colecta și prelucra următoarele date:

 
  • Numărul de identificare al vehiculului (VIN)
 
  • Date diagnostice de inițializare
 
  • Configurația vehiculului
 
  • Configurația locală a unității principale
 
  • Diagnosticele sistemului Android Automotive
 
  • Diagnosticul de rețea al vehiculului
 
  • Versiunile software
 
 • Rapoarte și fișiere jurnal destinate dezvoltatorilor
 

Vom prelucra datele sus-menționate dacă vă dați consimțământul pentru aceasta (Art. 6 alin. 1 lit. a, RGPD). După ce prelucrăm datele de mai sus, vom șterge sau anonimiza datele dvs. din serverul nostru după 90 de zile.

 

2.4. Aplicații terțe

 

Sistemul de informații și divertisment al noilor modele de mașini rulează pe sistemul de operare Android Automotive creat de Google. În acest sens, Google este un operator independent în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Aplicațiile terțe pe care le descărcați din PlayStore în mașină sunt, de asemenea, oferite de operatori de date independenți, la fel ca pe un smartphone. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați termenii și condițiile, precum și notificările de confidențialitate ale fiecărui furnizor de servicii în parte.

 

2.5. Solicitări din partea organelor de aplicare a legii

 

Din când în când, primim din partea agențiilor de aplicare a legii (poliție, autoritățile vamale etc.) solicitări de divulgare a anumitor tipuri de date referitoare la mașinile noastre. În general, nu furnizăm date cu caracter personal decât atunci când acest lucru este impus de lege (Art. 6 alin. 1 lit. c, RGPD). Furnizăm date care sunt de natură tehnică și care nu duc la identificarea vreunei persoane (de exemplu, numărul de serie al unei componente care este legat de numărul VIN, istoricul de service aferent unui număr VIN etc.).

 

Atunci când primim din partea unei autorități de aplicare a legii o solicitare care include date cu caracter personal, dar nu avem obligația legală de a furniza aceste date, vom evalua necesitatea și proporționalitatea informațiilor solicitate și putem decide să furnizăm toate datele solicitate sau o parte a acestora (Art. 6 alin. 1 lit. f, RGPD).

 

Păstrăm înregistrări ale solicitărilor primite și ale răspunsurilor furnizate, fără a include datele furnizate efectiv (dacă este cazul), dar aceasta nu constituie o prelucrare suplimentară a datelor cu caracter personal.

 

3. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice acordate de Regulamentul general pentru protecția datelor, referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. Acestea sunt explicate pe scurt mai jos și le puteți exercita completând formularul dedicat indicat mai jos.

 
  1. Dreptul de a vă retrage consimțământul: Acolo unde v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ceea ce va avea efect în viitor.
 
  1. Dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal: Puteți solicita informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Vă vom furniza o copie a datelor dvs. cu caracter personal, la cerere. Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dvs. cu caracter personal, atunci vă putem percepe o taxă rezonabilă, care va acoperi costurile administrative. Aveți dreptul la informații despre garanțiile noastre pentru transferul datelor dvs. cu caracter personal într-o țară care se află în afara UE și SEE, dacă solicitați să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. cu caracter personal și dacă vă transferăm datele cu caracter personal către o țară care se află în afara UE și SEE.
 
  1. Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal în posesia sau în controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, cât mai exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile.
 
  1. Dreptul la restricție:Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, dacă:
    1. contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru perioada în care trebuie să verificăm exactitatea;
    
    1. prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării și nu ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
    
    1. nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar aveți nevoie de acestea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție; sau
    
   1. vă opuneți prelucrării în timp ce verificăm dacă motivele noastre sunt legitime.
 
  1. Dreptul la portabilitate:Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, să ne solicitați să transmitem datele dvs. cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații, dacă:
    1. prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în mod automat;
    
    1. bazăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe consimțământul dvs. sau prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte;
    
    1. datele dvs. cu caracter personal ne sunt furnizate de dvs.; și
    
   1. dreptul dvs. de a porta datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat.
   • Dreptul dvs. de a primi datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. Dreptul dvs. de a transfera datele dvs. cu caracter personal de la noi către o altă organizație este un drept pe care îl aveți dacă un astfel de transfer este realizabil din punct de vedere tehnic.
 
  1. Dreptul la ștergerea datelor:Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Trebuie să respectăm această solicitare dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
    1. pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
    
    1. pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în baza legislației Uniunii sau a statelor membre la care suntem supuși;
    
    1. pentru scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică istorică sau scopuri statistice; sau
    
   1. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.
 
  1. Dreptul la opoziție: Puteți obiecta, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din cauza situației dvs. particulare, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare și un interes major pentru prelucrarea sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție. Dacă vă opuneți prelucrării, specificați dacă doriți și ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în caz contrar, vom restricționa numai prelucrarea. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune oricând, indiferent de orice motiv, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct (care include profilarea în măsura în care acestea sunt legate de marketing direct), dacă o astfel de prelucrare a avut la bază interes legitim. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul (consultați textul de mai sus).
 
 1. Dreptul de a depune o plângere: Puteți depune o reclamație autorității locale de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau oricărei alte autorități de protecție a datelor cu caracter personal din UE. Cu toate acestea, vom aprecia dacă ne contactați mai întâi pentru a încerca să vă rezolvați problema - veți găsi datele noastre de contact mai jos.
 

Vă puteți exercita drepturile dvs. în legătură cu noi completând acest formular, care ne va ajuta să prelucrăm solicitarea dvs. cât mai rapid. Formularul online conține informațiile de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea și a revizui solicitarea dvs. Pentru solicitările transmise prin telefon sau e-mail, va trebui să ne furnizați suficiente informații care să ne permită să verificăm în mod rezonabil că sunteți persoana vizată și să descrieți solicitarea dvs. în detaliu suficient pentru a ne permite să o evaluăm și să răspundem la aceasta. În cazul în care nu putem verifica identitatea dvs. pentru solicitări de acces și ștergere cu informațiile furnizate, este posibil să vă cerem informații suplimentare. Vă puteți exercita aceste drepturi în legătură cu toți operatorii asociați menționați în prezenta notificare.

 

4. Informații de contact

 

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să consultați secțiunea 3 de mai sus. Dacă aveți alte întrebări cu privire la obiectul protecției datelor cu caracter personal, ne puteți contacta la următoarele date de contact:

 

Compania: Volvo Car Corporation

 

Adresa poștală: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Suedia.

 

E-mail: globdpo@volvocars.com

 

Website: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

 

5. Modificări ale prezentei notificări

 

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a ne modifica practicile de confidențialitate și de a actualiza această notificare de confidențialitate după cum este necesar. Vă vom informa de fiecare dată când aducem modificări importante prezentei notificări, în special atunci când această notificare stă la baza consimțământului dvs. Această notificare de confidențialitate este actuală la data care apare în partea de sus a documentului.

Notificare de confidențialitate - Volvo ID

 

În vigoare din: 

Publicat la: 

 

Prezentul document descrie modul în care compania Volvo Cars (așa cum este definită mai sus) vă prelucrează datele cu caracter personal atunci când creați și utilizați un identificator Volvo pentru a accesa serviciile din cadrul ecosistemului digital Volvo Cars (denumit în continuare „Volvo ID").

 

Puteți regăsi mai jos:

 
  1. Cine suntem noi;
 
  1. Ce date cu caracter personal colectăm și de ce;
 
  1. Cât timp păstrăm datele dvs.;
 
  1. Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal;
 
  1. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm;
 
  1. Informații de contact;
 
 1. Modificări ale notificării noastre de confidențialitate
 

1. Cine suntem noi

 

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu crearea și utilizarea identificatorului dvs. Volvo ID este Volvo Car Corporation, cu sediul la adresa Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Suedia, cu numărul de înregistrare 556074-3089, denumită în continuare „Volvo Cars", „noi" sau „nouă".

 

2. Ce date cu caracter personal colectăm și de ce

 

Crearea și utilizarea Volvo ID, necesar pentru a putea accesa serviciile din ecosistemul digital Volvo Cars, implică prelucrarea următoarelor categorii de date cu caracter personal:

 

Vom colecta datele dvs. de identificare (precum numele și prenumele, numărul de telefon, limba preferată, țara, adresa de e-mail și parola dvs.) pentru a vă crea un cont, a vă oferi acces la Serviciile Volvo Cars care necesită un Volvo ID și a comunica cu dvs. în legătură cu Volvo ID-ul dvs. Temeiul legal al acestei prelucrări a datelor o constituie executarea contractului încheiat între dvs. și Volvo Cars (articolul 6 alineatul (1) litera (b), RGPD).

 

Pentru a oferi o prezentare generală a identificatorului dvs. Volvo ID și a serviciilor aferente acestuia pe Portalul Volvo ID, vom prelucra Volvo ID-ul dvs., informații despre vehicul (numărul VIN, detaliile mașinii) și serviciile asociate cu Volvo ID-ul dvs. Temeiul legal pentru această prelucrare îl constituie interesul legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f), RGPD) de a prezenta toate mașinile și serviciile asociate cu Volvo ID-ul dvs.

 

De asemenea, vă vom prelucra datele cu caracter personal în scopul depanării, în legătură cu crearea sau utilizarea identificatorului dvs. Volvo ID, pentru a spori fiabilitatea produsului nostru. În această situație, vom utiliza numai o parte din Volvo ID (numele de utilizator și ID-ul de utilizator). Temeiul legal pentru această prelucrare îl constituie interesul nostru legitim (art. 6.1.f, RGPD) de a vă oferi un produs stabil și fiabil.

 

3. Cât timp păstrăm datele dvs.

 

Vă vom păstra datele cu caracter personal atât timp cât aveți înregistrat un Volvo ID. Dacă ștergeți identificatorul Volvo ID (lucru pe care îl puteți face din Portalul Volvo ID), ID-ul Volvo și datele asociate vor fi șterse după 30 (treizeci) de zile de la primirea unei solicitări în acest sens din partea dvs.

 

4. Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal

 

Categoriile de persoane împuternicite care ne sprijină în furnizarea contului Volvo ID sunt:

 
  • furnizor de servicii de creare de cont și autentificare;
 
  • găzduirea datelor;
 
  • distribuitorii de e-mailuri și mesaje SMS;
 
 • furnizorii de servicii de depanare.
 

Acestea sunt limitate prin contract în capacitatea lor de a folosi datele dvs. cu caracter personal în orice alt scop decât să furnizeze servicii pentru noi, în conformitate cu fiecare acord de prelucrare a datelor în vigoare. În unele dintre aceste situații, utilizarea persoanelor împuternicite de operatorii economici implică transferuri limitate de date cu caracter personal în afara Uniunii Europene. Am luat măsuri de precauție pentru ca astfel de transferuri să fie limitate la numărul minim necesar și să implice doar datele care nu vă pot identifica direct și, prin urmare, prezintă un risc foarte scăzut în cazul divulgării neautorizate.

 

5. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm

 

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice acordate de Regulamentul general pentru protecția datelor, referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. Acestea sunt explicate pe scurt mai jos și le puteți exercita completând formularul dedicat indicat mai jos.

 
  1. Dreptul de a vă retrage consimțământul: Acolo unde v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ceea ce va avea efect în viitor.
 
  1. Dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal: Puteți solicita informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Vă vom furniza o copie a datelor dvs. cu caracter personal, la cerere. Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dvs. cu caracter personal, atunci vă putem percepe o taxă rezonabilă, care va acoperi costurile administrative. Aveți dreptul la informații despre garanțiile noastre pentru transferul datelor dvs. cu caracter personal într-o țară care se află în afara UE și SEE, dacă solicitați să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. cu caracter personal și dacă vă transferăm datele cu caracter personal către o țară care se află în afara UE și SEE.
 
  1. Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal în posesia sau în controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, cât mai exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile.
 
  1. Dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, dacă:
    1. contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru perioada în care trebuie să verificăm exactitatea;
    
    1. prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării și nu ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
    
    1. nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar aveți nevoie de acestea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție; sau
    
   1. vă opuneți prelucrării în timp ce verificăm dacă motivele noastre sunt legitime.
 
  1. Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, să ne solicitați să transmitem datele dvs. cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații, dacă:
    1. prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în mod automat;
    
    1. bazăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe consimțământul dvs. sau prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte;
    
    1. datele dvs. cu caracter personal ne sunt furnizate de dvs.; și
    
   1. dreptul dvs. de a porta datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.
   • Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Dreptul dvs. de a primi datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. Dreptul dvs. de a transfera datele dvs. cu caracter personal de la noi către o altă organizație este un drept pe care îl aveți dacă un astfel de transfer este realizabil din punct de vedere tehnic.
 
  1. Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Trebuie să respectăm această solicitare dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
    1. pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
    
    1. pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în baza legislației Uniunii sau a statelor membre la care suntem supuși;
    
    1. pentru scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică istorică sau scopuri statistice; sau
    
   1. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.
 
  1. Dreptul la opoziție: Puteți obiecta, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din cauza situației dvs. particulare, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare și un interes major pentru prelucrarea sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție. Dacă vă opuneți prelucrării, specificați dacă doriți și ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în caz contrar, vom restricționa numai prelucrarea. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune oricând, indiferent de orice motiv, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct (care include profilarea în măsura în care acestea sunt legate de marketing direct), dacă o astfel de prelucrare a avut la bază interes legitim. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul (consultați textul de mai sus).
 
 1. Dreptul de a depune o plângere: Puteți depune o reclamație autorității locale de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau oricărei alte autorități de protecție a datelor cu caracter personal din UE. Cu toate acestea, vom aprecia dacă ne contactați mai întâi pentru a încerca să vă rezolvați problema - veți găsi datele noastre de contact mai jos.
 

Vă puteți exercita drepturile în legătură cu noi completând acest formular (mai întâi, selectați țara sau regiunea dvs., apoi deschideți și completați formularul online), ceea ce ne va ajuta să gestionăm corect solicitarea dvs. Formularul online conține informațiile de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea și a revizui solicitarea dvs. Pentru solicitările transmise prin telefon sau e-mail, va trebui să ne furnizați suficiente informații care să ne permită să verificăm în mod rezonabil că sunteți persoana vizată și să descrieți solicitarea dvs. în detaliu suficient pentru a ne permite să o evaluăm și să răspundem la aceasta. În cazul în care nu putem verifica identitatea dvs. pentru solicitări de acces și ștergere cu informațiile furnizate, este posibil să vă cerem informații suplimentare.

 

6. Informații de contact

 

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să consultați secțiunea 5 de mai sus. Dacă aveți alte întrebări cu privire la obiectul protecției datelor cu caracter personal, ne puteți contacta la următoarele date de contact:

 

Volvo Car Corporation

 

Adresă poștală: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Suedia

 

Adresa de e-mail: globdpo@volvocars.com

 

7. Modificări ale notificării noastre de confidențialitate

 

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica practicile de confidențialitate și de a actualiza și de a face modificări la această notificare de confidențialitate în orice moment. Vă vom informa de fiecare dată când aducem modificări importante prezentei notificări, în special atunci când această notificare stă la baza consimțământului dvs. Această notificare de confidențialitate este actuală la data care apare în partea de sus a documentului.

Notificare de confidențialitate – Aplicația Volvo Cars

 

În vigoare din: 

Publicat la: 

 

Acest document descrie modul în care Volvo Cars (așa cum este definită mai jos) și, uneori, alte entități, prelucrează datele dvs. cu caracter personal atunci când utilizați aplicația pentru mobil Volvo Cars (denumită în continuare „aplicația Volvo Cars"), care vă păstrează conectat la vehiculul Volvo.

 

Aplicația Volvo Cars are mai multe funcționalități, care presupun diferite tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal, așa cum vom explica mai jos. În funcție de piața dvs. și de tipul de abonament pe care îl aveți, aceste funcționalități pot fi grupate după cum urmează:

 
 • Serviciile Volvo Cars - acestea includ aspectele menționate în secțiunile 2.1 (Serviciile Volvo Cars la distanță pentru vehicule), 2.2 (Jurnalul șoferului), 2.3 (Car sharing cu funcționalitatea Invitat), 2.4 (Analize aplicație), 2.5 (Cercetare și dezvoltare), 2.6 (Abonamentul dvs. pentru aplicația Volvo Cars) de mai jos.
 

Puteți regăsi mai jos:

 
  1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal
 
  1. Datele cu caracter personal colectate, scopul și durata
    • 2.1 Serviciile Volvo Cars la distanță pentru vehicule
    
    • 2.2. Jurnalul șoferului
    
    • 2.3 Car sharing cu funcționalitatea Invitat
    
    • 2.4. Analize aplicație
    
    • 2.5. Cercetare și dezvoltare
    
   • 2.6. Abonamentul la aplicația Volvo Cars
 
  1. Cum sunt partajate datele dvs. cu caracter personal
 
  1. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
 
  1. Informații de contact
 
 1. Modificări ale notificării noastre de confidențialitate
 

1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

 

Răspunderea pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din aplicația Volvo Cars este împărțită după cum urmează:

 
 • Entitatea responsabilă pentru prelucrarea principală a datelor cu caracter personal în legătură cu Serviciile Volvo Cars la distanță pentru vehicule, Jurnalul șoferului, Car sharing cu funcționalitatea Invitat, Analize aplicație, precum și Cercetare și dezvoltare, este Volvo Car Corporation, cu sediul la Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Suedia, cu numărul de înregistrare a companiei 556074-3089, denumită în continuare „Volvo Cars".
 

2. Datele cu caracter personal colectate, scopul și durata

 

Așa cum am menționat anterior, aplicația Volvo Cars vine cu o serie de funcții diferite, în funcție de modelul mașinii și de piața dvs. - este posibil ca unele dintre funcțiile descrise mai jos să nu vi se aplice.

 

2.1. Serviciile Volvo Cars la distanță pentru vehicule

 

Colectăm datele de identificare (precum numele și prenumele, numărul de telefon, Volvo ID (adresa dvs. de e-mail), numărul de identificare a vehiculului („VIN"), identificatorul unic al dispozitivului și tokenul pentru notificările push) și istoricul achizițiilor (perioada de deținere, orice servicii de abonament la care sunteți înscris(ă), modelul și anul de fabricație al vehiculului dvs. și specificațiile aferente acestuia).

 

Utilizăm aceste informații pentru a furniza Serviciile Volvo Cars la distanță pentru vehicule, cum ar fi posibilitatea de a controla vehiculul de la distanță (de exemplu, preclimatizare, blocarea/deblocarea portierelor, pornirea/oprirea de la distanță a motorului, temperatura reală exterioară și primirea de notificări din partea sistemului de alarmă antifurt), vizualizarea stării vehiculului (de exemplu, nivelul combustibilului, nivelul lichidului de spălat parbrizul, nivelul lichidului de frână, starea de încuiere a portierelor, presiunea în anvelope sau avertizările legate de întreținere, starea bateriei sau alte indicatoare de stare ale vehiculului).

 

De asemenea, folosim aceste informații pentru a trimite în cadrul aplicației Volvo Cars notificări de tip push cu privire la operațiunile de întreținere care trebuie efectuate în curând și mesaje de reamintire cu privire la deservirea vehiculului dvs. Pentru vehiculele hibride și cele complet electrice, stocăm locația de încărcare pentru a putea oferi o modalitate comodă de programare a încărcării. Colectăm informațiile despre locația vehiculului dvs., precum și locația dispozitivului dvs. mobil, cu acordul dvs., pentru a utiliza funcționalitățile hărții din aplicația Volvo Cars și pentru a arăta poziția dvs. față de mașina Volvo pe hartă.

 

De fiecare dată când nu sunteți întrebat în mod specific dacă sunteți de acord cu orice prelucrare a datelor, motivul pentru care prelucrăm aceste date este pentru a ne îndeplini contractul cu dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b), RGPD).

 

Dacă, folosind setările de pe dispozitivul dvs. mobil, ne oferiți accesul la datele de locație, calendarele și contactele dvs., vom prelucra aceste date pentru a vă oferi o modalitate ușoară de a trimite locația unui punct de interes de pe telefonul dvs. pe sistemul mașinii, pe baza listei de contacte, evenimentelor din calendare sau a rezultatelor căutărilor dvs. Temeiul legal pentru această prelucrare îl constituie consimțământul dvs. (art. 6. alin. 1 lit. (a), RGPD).

 

La expirarea abonamentului Volvo Cars, informațiile legate de acest serviciu, inclusiv datele dvs. cu caracter personal, vor fi șterse după 90 (nouăzeci) de zile. Rețineți că abonamentul Volvo Cars este asociat mașinii. De aceea, în cazul schimbării proprietarului, dvs., în calitate de vânzător, aveți responsabilitatea de a deconecta mașina de la aplicație și de a vă șterge datele. Acest lucru este valabil și pentru șoferul principal înregistrat în cazul în care mașina este una în leasing. Pentru instrucțiuni, accesați următorul link.

 

2.2. Jurnalul șoferului

 

Aplicația Volvo Cars vă permite să alegeți să înregistrați Jurnalul șoferului. Acest lucru vă poate ajuta dacă, de exemplu, depășiți cheltuielile de deplasare. Jurnalul șoferului trebuie să fie activat de dvs., în caz contrar, acesta rămâne inactiv și nu se vor colecta date.

 

Dacă activați Jurnalul șoferului, colectăm datele dvs. de identificare (cum ar fi numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și VIN) și colectăm automat prin telematica vehiculului informațiile despre locația vehiculului dvs. (pornire și oprire sau deplasare, în funcție de tipul mașinii descris mai jos) pentru a identifica fiecare călătorie, inclusiv informații legate de călătorie (timp, distanță, consum de combustibil și/sau energie electrică, generarea de energie electrică, dacă mașina este hibridă) și kilometrajul. Pentru mașinile pe benzină și motorină, jurnalul șoferului va conține numai pozițiile de plecare și sosire pentru fiecare ciclu de condus. Cu toate acestea, dacă dețineți un model hibrid/twin engine, jurnalul șoferului va include și informații despre traseele dvs.

 

Prelucrăm aceste date pe baza consimțământului dvs. (art. 6 alin. 1 lit. (a), GDPR).

 

De regulă, datele din jurnalul șoferului sunt stocate timp de 100 de zile. În situații speciale, cum ar fi mașinile care beneficiază de Rambursarea Recharge, datele din jurnalul șoferului sunt stocate timp de 500 de zile.

 

În orice moment, puteți dezactiva jurnalul șoferului și, în acest caz, nu se vor mai colecta date. Totuși, acest lucru nu activează automat ștergerea informațiilor colectate anterior.

 

2.3 Car sharing cu funcționalitatea Invitat

 

Atunci când folosiți funcția de car sharing a mașinii cu funcția Invitat din aplicația Volvo Cars, Volvo Cars va prelucra următoarele date cu caracter personal:

 
  1. Volvo ID-ul dvs. și al invitatului dvs., în scopul identificării și pentru a vă putea salva setările personale în mod individual.
 
  1. Numărul dvs. de telefon și al Invitatului dvs. - pentru a trimite invitațiilor invitații prin SMS.
 
  1. Modelul, anul modelului, culoarea mașinii, numărul de înmatriculare și locația mașinii pentru a permite invitatului să găsească mai ușor mașina.
 
  1. Starea de blocare a portierelor, pentru a deschide și închide mașina, precum și pentru a garanta că mașina este blocată după utilizare.
 
 1. Datele din jurnalul șoferului (dacă este activat) aferente călătoriilor efectuate de invitați sunt disponibile atât pentru șoferul invitat, cât și pentru șoferul principal. Datele complete ale jurnalului șoferului sunt disponibile numai pentru șoferul principal.
 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. este contractul dvs. încheiat cu noi (articolul 6 alineatul 1 litera b, RGPD), iar temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale invitaților este interesul nostru legal (articolul 6 alineatul (1) litera (b), RGPD) pentru a vă oferi avantajul funcționalității de car sharing.

 

Vom păstra aceste date cu caracter personal până când: 1) invitatul este eliminat de șoferul principal; 2) conform normelor de păstrare a jurnalului șoferului; sau 3) până la expirarea abonamentului, oricare eveniment survine primul.

 

2.4. Analize aplicație

 

Măsurăm modul în care aplicația noastră este utilizată pentru a înțelege mai bine comportamentul utilizatorilor și pentru a îmbunătăți utilizabilitatea și fiabilitatea aplicației, precum și pentru a obține informații despre modul în care sunt utilizate serviciile și pentru a îmbunătăți experiența dvs. legată de aceste servicii. Facem acest lucru utilizând Google Analytics (în modul restricționat) și procesăm identificatorul dispozitivului, adresa IP a dispozitivului (pseudonimizate imediat după colectare), Volvo ID și starea conexiunii vehiculului.

 

Temeiul legal pentru această prelucrare îl constituie interesul nostru legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f), RGPD) de a îmbunătăți modul de utilizare și experiența aplicației și serviciilor noastre.

 

Aceste date vor fi stocate timp de paisprezece (14) luni de la colectare.

 

2.5. Cercetare și dezvoltare

 

În scopuri de cercetare și dezvoltare, pentru a înțelege mai bine modul în care ne putem îmbunătăți produsele și serviciile și ce noutăți să introducem, utilizăm o abordare bazată pe date și valorificăm datele despre vehicul (precum numărul de identificare al acestuia), datele despre produs (precum utilizarea aplicației Volvo Cars), datele despre client (cum ar fi Volvo ID) și datele despre vânzări (precum retailerul care efectuează vânzarea sau intervențiile service) pentru a determina direcția de dezvoltare a produselor și serviciilor noastre. Prelucrarea implică o gamă largă de analiză, modelare și cercetare efectuate de analiștii și experții noștri de date.

 

Temeiul legal pentru această prelucrare îl constituie interesul nostru legitim ((art. 6 alin. 1 lit. f), RGPD). Atunci când este posibil, vom restricționa analizele la datele anonimizate sau pseudonimizate. Prelucrarea nu include nicio decizie automată în legătură cu dvs.

 

Vom reține aceste date timp de 10 (zece) ani.

 

2.6. Abonamentul la aplicația Volvo Cars

 

Dacă aveți un abonament pentru Serviciile Volvo Cars la distanță pentru vehicule, veți avea ocazia să reînnoiți acest serviciu în aplicația Volvo Cars. Când faceți acest lucru, precum și pentru gestionarea abonamentului, prelucrăm datele dvs. de identificare (cum ar fi numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, VIN) și starea și istoricul achizițiilor dvs. Scopul prelucrării efectuate de către noi este administrarea și monitorizarea achiziției dvs. (de la cumpărare la livrare), inclusiv orice contacte necesare cu autoritățile pentru raportări oficiale și pentru gestionarea solicitării dvs. de servicii conexe, urmărirea livrării și comunicarea actualizărilor aferente serviciilor achiziționate de dvs. Folosim un furnizor de plăți terț pentru a vă procesa plățile și aceasta reprezintă o prelucrare separată a datelor dvs. cu caracter personal de către aceștia; puteți citi mai multe despre practicile de confidențialitate ale procesorului nostru de plăți în secțiunea 3 de mai jos.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal îl constituie necesitatea acesteia în vederea executării contractului nostru cu dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b), RGPD).

 

Dacă alegeți să vă abonați din nou, vom păstra datele dvs. cu caracter personal timp de nouăzeci (90) de zile de la expirarea abonamentului Volvo Cars, pentru a permite continuarea serviciului. În plus, vom arhiva datele referitoare la achiziția dvs. timp de zece (10) ani pentru a respecta legislația referitoare la contabilitate și raportare financiară - aceasta este o obligație legală (articolul 6 alineatul (1) litera (c), RGPD).

 

3. Cum sunt partajate datele dvs. cu caracter personal

 

Prelucrarea menționată mai sus de Volvo Car Corporation implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv cu următoarele categorii de terți, pe o bază a nevoii de a cunoaște:

 

Prelucrarea de către persoanele împuternicite de către operatori

 

Categoriile noastre de persoane împuternicite care susțin livrarea aplicației Volvo Cars sunt:

 
  • furnizorul de servicii de conectivitate în cloud;
 
  • găzduirea datelor;
 
  • notificări push;
 
  • distribuirea e-mailurilor;
 
  • funcționalitatea de chat și gestionarea serviciului de relații cu clienții;
 
  • retailerii selectați Volvo Car pentru rezervarea digitală a serviciilor și Volvo Valet;
 
 • furnizorul de gestionare a facturării abonamentelor.
 

Acestea sunt limitate prin contract în capacitatea lor de a folosi datele dvs. cu caracter personal în orice alt scop decât să furnizeze servicii pentru noi, în conformitate cu fiecare acord de prelucrare a datelor în vigoare. În unele dintre aceste situații, utilizarea persoanelor împuternicite de operatorii economici implică transferuri limitate de date cu caracter personal în afara Uniunii Europene. Am luat măsuri de precauție pentru ca astfel de transferuri să fie limitate la numărul minim necesar și să implice doar datele care nu vă pot identifica direct și, prin urmare, prezintă un risc foarte scăzut în cazul divulgării neautorizate.

 

Partajarea cu alți membri ai Volvo Car Group

 

Datele cu caracter personal menționate în secțiunile 2.5 și 2.6 de mai sus sunt partajate cu compania națională de vânzări din țara din care provin datele, în următoarele scopuri:

 
  • Evaluarea performanței dealerilor;
 
  • Oferirea de asistență pentru clienți;
 
  • Segmentarea pieței;
 
 • evaluarea extinderilor și reactivărilor abonamentelor.
 

Partajarea cu alți terți (operatori distincți)

 

Prelucrăm plățile prin intermediul unor terți care colectează datele cu privire la plată direct de la dvs. și nu partajează aceste informații cu noi:

 
 • Stripe Inc. (furnizor de servicii de plată, facturare și administrarea abonamentelor). Puteți vizualiza politica de confidențialitate a acestei companii pe site-ul https://stripe.com/en-se/privacy
 

Aplicația Volvo Cars utilizează Google Maps pentru a afișa locația dvs. și a mașinii dvs. Puteți vedea politica de confidențialitate la https://policies.google.com/privacy.

 

4. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice acordate de Regulamentul general pentru protecția datelor, referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. Acestea sunt explicate pe scurt mai jos și le puteți exercita completând formularul dedicat indicat mai jos.

 
  1. Dreptul de a vă retrage consimțământul: Acolo unde v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ceea ce va avea efect în viitor.
 
  1. Dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal: Puteți solicita informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Vă vom furniza o copie a datelor dvs. cu caracter personal, la cerere. Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dvs. cu caracter personal, atunci vă putem percepe o taxă rezonabilă, care va acoperi costurile administrative. Aveți dreptul la informații despre garanțiile noastre pentru transferul datelor dvs. cu caracter personal într-o țară care se află în afara UE și SEE, dacă solicitați să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. cu caracter personal și dacă vă transferăm datele cu caracter personal către o țară care se află în afara UE și SEE.
 
  1. Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal în posesia sau în controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, cât mai exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile.
 
  1. Dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, dacă:
    1. contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru perioada în care trebuie să verificăm exactitatea;
    
    1. prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării și nu ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
    
    1. nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar aveți nevoie de acestea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție; sau
    
   1. vă opuneți prelucrării în timp ce verificăm dacă motivele noastre sunt legitime.
 
  1. Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, să ne solicitați să transmitem datele dvs. cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații, dacă:
    1. prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în mod automat;
    
    1. bazăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe consimțământul dvs. sau prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte;
    
    1. datele dvs. cu caracter personal ne sunt furnizate de dvs.; și
    
   1. dreptul dvs. de a porta datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.
   • Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Dreptul dvs. de a primi datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. Dreptul dvs. de a transfera datele dvs. cu caracter personal de la noi către o altă organizație este un drept pe care îl aveți dacă un astfel de transfer este realizabil din punct de vedere tehnic.
 
  1. Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Trebuie să respectăm această solicitare dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
    1. pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
    
    1. pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în baza legislației Uniunii sau a statelor membre la care suntem supuși;
    
    1. pentru scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică istorică sau scopuri statistice; sau
    
   1. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.
 
  1. Dreptul la opoziție: Puteți obiecta, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din cauza situației dvs. particulare, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare și un interes major pentru prelucrarea sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție. Dacă vă opuneți prelucrării, specificați dacă doriți și ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în caz contrar, vom restricționa numai prelucrarea. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune oricând, indiferent de orice motiv, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct (care include profilarea în măsura în care acestea sunt legate de marketing direct), dacă o astfel de prelucrare a avut la bază interes legitim. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul (consultați textul de mai sus).
 
 1. Dreptul de a depune o plângere: Puteți depune o reclamație autorității locale de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau oricărei alte autorități de protecție a datelor cu caracter personal din UE. Cu toate acestea, vom aprecia dacă ne contactați mai întâi pentru a încerca să vă rezolvați problema - veți găsi datele noastre de contact mai jos.
 

Vă puteți exercita drepturile în legătură cu noi completând acest formular (mai întâi, selectați țara sau regiunea dvs., apoi deschideți și completați formularul online), ceea ce ne va ajuta să gestionăm corect solicitarea dvs. Formularul online conține informațiile de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea și a revizui solicitarea dvs. Pentru solicitările transmise prin telefon sau e-mail, va trebui să ne furnizați suficiente informații care să ne permită să verificăm în mod rezonabil că sunteți persoana vizată și să descrieți solicitarea dvs. în detaliu suficient pentru a ne permite să o evaluăm și să răspundem la aceasta. În cazul în care nu putem verifica identitatea dvs. pentru solicitări de acces și ștergere cu informațiile furnizate, este posibil să vă cerem informații suplimentare.

 

Vă puteți exercita aceste drepturi în legătură cu toți operatorii asociați menționați în prezenta notificare.

 

5. Informații de contact

 

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să consultați secțiunea 4 de mai sus. Dacă aveți alte întrebări cu privire la obiectul protecției datelor cu caracter personal, ne puteți contacta la următoarele date de contact:

 

Volvo Car Corporation

 

Adresă poștală: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Suedia

 

Adresa de e-mail: globdpo@volvocars.com

 

6. Modificări ale notificării noastre de confidențialitate

 

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica practicile de confidențialitate și de a actualiza și de a face modificări la această notificare de confidențialitate în orice moment. Vă vom informa de fiecare dată când aducem modificări importante prezentei notificări, în special atunci când această notificare stă la baza consimțământului dvs. Această notificare de confidențialitate este actuală la data care apare în partea de sus a documentului.

Notificare de confidențialitate - Drepturile și solicitările persoanelor vizate

 

În vigoare din: 

Publicat la: 

 

Acest document descrie modul în care Volvo Cars (așa cum este definită mai jos) prelucrează datele dvs. cu caracter personal atunci când trimiteți o solicitare privind drepturile persoanelor vizate (denumite în continuare DSRR) în orice formă (e-mail, telefon, formular web sau adresă).

 

Puteți regăsi mai jos:

  1. Cine suntem noi
  2. Ce date cu caracter personal procesăm și de ce
  3. Cât timp păstrăm datele dvs.
  4. Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal
  5. Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm
  6. Cum ne puteți contacta
 

1. Cine suntem noi

 

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu DSRR este Volvo Car Corporation, cu sediul la adresa Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Suedia, cu numărul de înregistrare 556074-3089, denumită în continuare „Volvo Cars", „noi" sau „nouă".

 

2. Ce date cu caracter personal colectăm și de ce

 

DSRR implică prelucrarea următoarelor categorii de date cu caracter personal:

 
  1. Pentru a vă verifica identitatea la trimiterea unei DSRR, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal. Baza legală pentru această prelucrare a datelor este interesul nostru legitim pentru a garanta faptul că vom derula DSRR precise și conform legii. Datele pe care le prelucrăm în scopuri de verificare depind de tipul de date vizate de DSRR. Pentru date despre:
    1. dvs. în calitate de consumator, vom prelucra adresa dvs. de e-mail și/sau adresa poștală;
    
    1. mașina dvs., vom prelucra VIN-ul mașinii în cauză;
    
   1. datele privind serviciile digitale, vom prelucra Volvo ID (adresa de telefon sau numărul de telefon) pe care le utilizați pentru a vă înregistra la astfel de servicii.
 
  1. După verificarea identității, vom prelucra numele dvs. complet, adresele poștale, numerele de telefon, adresele de e-mail și VIN-urile pentru a gestiona și realiza solicitarea dvs. În funcție de ce date vizează DSRR, gestionarea unei astfel de solicitări include găsirea și colectarea datelor vizate, modificarea sau ștergerea acestora și colectarea tuturor informațiilor care aparțin de acțiunile desfășurate într-o adresă de însoțire, care prezintă rezultatele acestor acțiuni, pentru revizuirea de către dvs. Temeiul legal pentru această prelucrare a datelor este conformarea cu obligația legală la care ne supunem (art. 6, alineat 1, litera c, RGPD).
 
  1. În plus, vom prelucra datele privind cazul dvs., de ex., tipul de solicitare, piața relevantă și durata prelucrării cazului pentru creare de statistici privind DSRR și pentru optimizarea procesului de gestionare a DSRR. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este interesul nostru legal de a optimiza procesele și procedurile DSRR (art. 6, alineat 1, litera f, RGPD).
 
 1. De asemenea, prelucrăm datele privind cazul dvs., de ex., tipul de solicitare, piața relevantă, durata prelucrării cazului și alte detalii privind cazul pe baza interesului nostru legitim de a documenta practicile noastre în ceea ce privește scopurile de auditare internă și externă (art. 6, alineat 1, litera f, RGPD).
 

3. Cât timp păstrăm datele dvs.

 

Păstrăm datele privind DSRR timp de trei (3) ani. Dacă datele privesc o plângere continuă sau un litigiu, datele se păstrează

 

4. Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal

 

Vom partaja datele dvs. cu caracter personal cu următoarele categorii de terțe părți, pe bază de necesitate:

 
  • Procesatorii care ne susțin în desfășurarea activității noastre în general, precum furnizorii de soluții IT;
 
  • Procesatorii noștri care facilitează furnizarea DSRR, care sunt limitați prin contract în capacitatea lor de a folosi datele dvs. cu caracter personal în orice alt scop decât să furnizeze servicii pentru noi, în conformitate cu fiecare acord de prelucrare a datelor în vigoare:
 
 • Alți terți:
  • Companiile din cadrul Volvo Car (EEA) - pentru îndeplinirea DSRR dacă datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate de o entitate legală, alta decât Volvo Car Corporation.
 

5. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm

 

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice acordate de Regulamentul general pentru protecția datelor, referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. Acestea sunt explicate pe scurt mai jos și le puteți exercita completând formularul dedicat indicat mai jos.

 
  1. Dreptul de a vă retrage consimțământul: Acolo unde v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ceea ce va avea efect în viitor.
 
  1. Dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal: Puteți solicita informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Vă vom furniza o copie a datelor dvs. cu caracter personal, la cerere. Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dvs. cu caracter personal, atunci vă putem percepe o taxă rezonabilă, care va acoperi costurile administrative. Aveți dreptul la informații despre garanțiile noastre pentru transferul datelor dvs. cu caracter personal într-o țară care se află în afara UE și SEE, dacă solicitați să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. cu caracter personal și dacă vă transferăm datele cu caracter personal către o țară care se află în afara UE și SEE.
 
  1. Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal în posesia sau în controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, cât mai exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile.
 
  1. Dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, dacă:
    1. contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru perioada în care trebuie să verificăm exactitatea;
    
    1. prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării și nu ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
    
    1. nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar aveți nevoie de acestea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție; sau
    
   1. vă opuneți prelucrării în timp ce verificăm dacă motivele noastre sunt legitime.
 
  1. Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, să ne solicitați să transmitem datele dvs. cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații, dacă:
    1. prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în mod automat;
    
    1. bazăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe consimțământul dvs. sau prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte;
    
    1. datele dvs. cu caracter personal ne sunt furnizate de dvs.; și
    
   1. dreptul dvs. de a porta datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.
   • Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Dreptul dvs. de a primi datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. Dreptul dvs. de a transfera datele dvs. cu caracter personal de la noi către o altă organizație este un drept pe care îl aveți dacă un astfel de transfer este realizabil din punct de vedere tehnic.
 
  1. Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Trebuie să respectăm această solicitare dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
    1. pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
    
    1. pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în baza legislației Uniunii sau a statelor membre la care suntem supuși;
    
    1. pentru scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică istorică sau scopuri statistice; sau
    
   1. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.
 
  1. Dreptul la opoziție: Puteți obiecta, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din cauza situației dvs. particulare, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare și un interes major pentru prelucrarea sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție. Dacă vă opuneți prelucrării, specificați dacă doriți și ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în caz contrar, vom restricționa numai prelucrarea. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune oricând, indiferent de orice motiv, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct (care include profilarea în măsura în care acestea sunt legate de marketing direct), dacă o astfel de prelucrare a avut la bază interes legitim. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul (consultați textul de mai sus).
 
 1. Dreptul de a depune o plângere: Puteți depune o reclamație autorității locale de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau oricărei alte autorități de protecție a datelor cu caracter personal din UE. Cu toate acestea, vom aprecia dacă ne contactați mai întâi pentru a încerca să vă rezolvați problema - veți găsi datele noastre de contact mai jos.
 

6. Informații de contact

 

Pentru a vă exercita drepturile, utilizați formularul web aplicabil, care poate fi găsit în Politica de confidențialitate pentru clienți menționată mai sus. Dacă aveți alte întrebări cu privire la obiectul protecției datelor cu caracter personal, ne puteți contacta la următoarele date de contact:

 

Responsabilul cu protecția datelor

 

Adresă poștală: Volvo Car Corporation, în atenția: Responsabilul cu protecția datelor, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Suedia.

 

Adresa de e-mail: globdpo@volvocars.com

 

7. Modificări ale notificării noastre de confidențialitate

 

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica practicile de confidențialitate și de a actualiza și de a face modificări la această notificare de confidențialitate în orice moment. Vă vom informa de fiecare dată când aducem modificări importante prezentei notificări, în special atunci când această notificare stă la baza consimțământului dvs. Această notificare de confidențialitate este actuală la data care apare în partea de sus a documentului.

Informații de contact pentru chestiuni legale

 

Operatorul

Volvo Car Corporation, o persoană juridică din Suedia, având numărul de înregistrare a societății 556074-3089 și adresa Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Suedia, este, cel mai adesea, operatorul pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Volvo Cars. Pentru informații specifice asupra operatorului, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, consultați notificarea de confidențialitate prezentată privind datele cu caracter personal colectate.

 

Protecția datelor și confidențialitatea

Pentru a vă exercita drepturile ca persoană vizată, de exemplu, pentru a obține informații sau acces la datele cu caracter personal pe care Volvo Cars le prelucrează, vă rugăm să utilizați acest FORMULAR WEB.

 

Reprezentantul local 

Rețineți că Volvo Cars nu păstrează informații privind prelucrarea desfășurată de către reprezentanți locali independenți. Pentru informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către reprezentanții noștri locali independenți, inclusiv marketing direct și alte chestiuni legale, contactați: 

Forum Auto

Volvo Cars Importator 

Șos.București-Ploiești 165-169, s1
013686, București, România

 

Responsabilul cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor Volvo Cars poate fi contactat prin e-mail sau poștă, la adresele de mai jos:

 

E-mail: globdpo@volvocars.com.

 

Adresă poștală: Volvo Car Corporation, În atenția: Responsabilul cu protecția datelor, avd 50092, VAK, SE-405 31 Göteborg, Suedia.